Islame

12 raste kur thuhet Besmelja (Bismilah) !

Kur thuhet Besmelja(Bismilahi)!

1. Para marrjes së abdesit.

2. Fillimi i ligjerateve fjalimeve dhe i hutbeve.
3. Para ngrënjes së ushqimit.
4. Para pirjes.
5. Para shtrirjes për të fjetur.
6. Para mardhenjeve intime bashkeshorte.
7. Kur të hysh dhe te dalesh nga shtepia.
8. Para udhëtimit.

9. Para hyrjes në xhami.

10. Para çdo vepre të mirë.

11. Para leximit të Kur’anit.

12. Para fillimit të leximit në namaz.

Suad Shabani