Islame Keshilla

12 raste kur thuhet Besmelja (Bismilah)!

12 raste kur thuhet Besmeleja:

1.Para marrjes së abdesit.

2. Fillimi i ligjerateve fjalimeve dhe i hutbeve.
3. Para ngrënjes së ushqimit.
4. Para pirjes.
5. Para shtrirjes për të fjetur.
6. Para mardh’enjeve intime bashkeshorte.
7. Kur të hysh dhe te dalesh nga shtepia.
8. Para udhëtimit.
9. Para hyrjes në xhami.
10. Para çdo vepre të mirë.
11. Para leximit të Kur’anit.

12. Para fillimit të leximit në namaz.

(Mos te harrojm edhe ne tjera momente ta perkujtojm Allahun e Madherishem, dhe lutjet ndaje Tije)(Mos te harrojm edhe ne tjera momente ta perkujtojm Allahun e Madherishem, dhe lutjet ndaje Tije)