Islame

5 shenjat e Kiametit

This artist's illustration depicts the collision of two 125-mile-wide icy, dusty bodies orbiting the bright star Fomalhaut, located 25 light-years away. Astronomers believe that Hubble Space Telescope observations, spanning several years, provide observational evidence for the first-ever detection of such a titanic collision in another star system. What was first thought to be a planet orbiting Fomalhaut eventually faded and disappeared from view in the Hubble snapshots. The interpretation is that the object wasn't a planet at all, but an expanding cloud of dust from a collision between two equally massive bodies. Ballooning to 100 million miles across, the cloud is now so diffuse it has fallen below Hubble's detection limit. Smashups like this are estimated to happen around Fomalhaut once every 200,000 years. Therefore, Hubble was looking at the right place at the right time to capture this transient event.

Përhapja në masë e imoralitetit nga shenjat paraprirëse të ndodhisë së Kiametit

Shenjat që do t’i paraqesim, nuk do të thotë që renditja e tyre është patjetër e saktë, posaçërisht për shenjat që do të vijnë.

Ka thënë profeti Muhamed alejhi selam:

“ Nga shenjat e Kiametit është largimi i diturisë, përhapja e injorancës, pirja në masë e alkoolit dhe përhapja e madhe e imoralitetit.”

Buhariu dhe Muslimi