Islame Keshilla

7 veprat e bukura që ka urdhëruar profeti Muhamed (alejhi selam)

7 veprat e bukura që ka urdhëruar profeti Muhamed alejhi selam.Transmetohet nga Bera Ibn Azib,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se ka thënë:I Dërguari i Allahut,-salallahu alejhi ue selem na ka urdhëruar t’i veprojmë shtatë gjëra:

”Na ka urdhëruar ta vizitojmë të sëm’urin, përcjelljen e xhe’nazes, t’i përgjigjemi me lutje atij që teshëtinë(kur thotë elhamdulilah-falênderimi i takon Allahut- pas teshtitjes, t’i thuaji Jerhamhkellah- Allahu të mëshiroftë), me i ndihmu të dobëtit, me i ndihmu atij që i bëhet padrejtësi, me përhap selamin dhe me qu betimin në vend (nëse betohemi me zbatu betimin e dhënë).

”( Shënuan: Buhariu- 3/112(1239) 18/11(6235) dhe Muslimi – 2066).