Islame Keshilla

A dëshiron që të falen mëkatet për 10 ditë rreshtë ?

A dëshiron që të falën mëkatet për 10 ditë rreshtë ?

“Kush pastrohet ditën e xhuma dhe vjen në xhami e falet derisa të hipë imami në hutbe, pastaj e dëgjon imamin me vëmendje deri në fund, pastaj falet me të (farzin e xhumase), i falen atij mëkatet deri në xhumanë e javës së ardhshme dhe tri ditë më shumë”. [Muslimi].

“Ai i cili dërgon salavat mbi mua një herë, për të dërgon salavat Allahu dhjetë herë” [Muslimi] (Moa na harroni ne lutjete juaja )

About the author

ligjeruesi

Add Comment

Click here to post a comment