Islame

A dëshiron të të ruajë Allahu?

Thoughtful businessman standing under storm on the rooftop of a skyscraper watching the city horizon. Business research concept. Confident man shelters of rain under umbrella, looking hopeful ahead.

A dëshiron të të ruajë Allahu?I Dërguari, sal-lAllahu alejhi ue selem, thotë: “Kush e fal sabahun është nën mbrojtjen e Allahut.” (Shënon Muslimi)

Besimtare te nderuar: Namazi I sabahut ankohet nga numri I vogel I besimtareve,megjithe se eshte namaze I bekuar,per te cilin Allahu eshte betuar ne kur’anin famelarte,ku thote:“Betohem ne agimin dhe dhjete netet”Sa e sa shperblime ke humbur kur ti ishe duke fjetur ne namazin e sabahut,kur ti fale namazin e sabahut afer drekes(me vonese),sa humbje e madhe kur ti beje pertaci dhe nuk zgjoheshe te falesh namzin e sabahut.

1.Namazi I sabahut,llogaritet me namazin e tere nates.Zgjuarja nga gjumi,pergjigjeja ndaj ezanit,namazi me besimtare,e gjithe kjo llogaritet sikurse ke qendru ne namaz gjate tere nates.Ka thene Pejgamberi a.s.:”Kush e fale namazin e jacise me xhemate,shperblimi I tij eshte sikur eshte fale ne mes te nates,kush e fale namazin e sabahut me xhemate,sikur eshte fale tere naten”