Islame

A do ta dish sa i mëshirshëm është me ty Profeti yt alejhi selam!?

A do ta dish sa i mëshirshëm është me ty Profeti yt alejhi selam.A do ta dish sa i mëshirshëm është me ty Profeti yt – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të Lexoje hadithin e mëposhtëm!Nëna e besimtarëve, Aisha (Allahu qofte e kenaqur prej saj) thotë: Kur e pashë Profetin (alejhis selam) të gëzuar i thashë:O i Dërguari i Allahut! Lutu për mua!

– Ai tha: O Zoti ynë falja më’katet Aishes, ato që ka bërë më parë dhe ato që do të bëjë më vonë, ato që i ka fshehur dhe ato që i ka bërë haptazi.– Atëherë Aisha qeshi derisa koka e saj u mbështet te prehri i Profetit (alejhis selam)– Ai i tha: A te gezon duaja ime?!– Ajo tha: E si të mos më gëzojë duaja jote?!– Ai tha: Uallahi (Pasha Allahun) kjo është lutja ime për umetin tim në çdo namaz që ata e falin.

Kjo është mëshira që ka Lajmëtari i Zotit, Muhammedi – mbi të qoftë paqja dhe lavdërimi i Allahut – po mëshira e Atij që e ka dërguar Muhamedin – alejhisselam – si mëshirë për botët mbarë, si do të jetë?!O Allah mëshirën Tënde kërkojmë!

Perktheu Emin Bilali