Islame Kuriozitete

A e dini cilat janë dëshirat e përmendura në Kur’an..?

A e dini cilat janë dëshirat e përmendura në Kuran?…“Ah, sikur të kisha qenë me ata e të arrija sukses të madh!” (En-Nisa’ 73)…“Ah, sikur ta kisha marrë rrugën (e drejtë) me të Dërguarin! (El-Furkan 27)Ah, sikur të mos e kisha bërë filanin mik! (El-Furkan 28)…“Ah, sikur t’i ishim bindur Allahut dhe të Dërguarit!” (El-Ahzab 66)…“Ah, sikur të mos më ishte dhënë libri im (El-Hakkah 25)…”Ah, sikur të isha pluhur!” (En-Nebe’ 40)

“Ah, sikur të kisha bërë diçka të mirë për jetën time!” (El-Fexhr 24)Të gjitha janë dëshirat e të vd’ekurve, të cilat mund t’i arrijmë tani.Prandaj, le t’i kapim (arrijmë) gjersa jemi gjallë, përpara se të ikë koha.O All-llahu ynë, zgjoi zemrat tona nga pakujdesia si dhe na e ndriço jetën tonë me dritën e Kur’anit!