Hadithe Islame Kuriozitete

A e prishin të vjellat agjërimin, këtë na tregoj i dërguari i Allahut në një Hadith!

Me rendesi te dihet, a e prishin te vjellat agjërimin? Pyetje:-Nëse gjatë ‪agjërimit‬ te vijn te vjella, a e prish agjërimin dhe a duhet të që përsëritet agjërimi i kësaj dite ? Përgjigje:-Nëse vjellja është pa qëllim, atëherë agjërimi nuk prishet (pa marrë parasyshë ‪‎sasia‬ e vjelljes), ndërsa nëse vjellja është me qëllim (me futjen e gishtave), atëherë agjërimi i tij prishet dhe duhet të përsëritet , pejgamberi‬ –salallahu alejhi ve seleme!- ka thënë:

“Kush vjell (pa qëllim), nuk duhet që ta bëjë kaza , ndërsa kush vjell me qëllim duhet që ta bëjë kaza”