Islame Kuriozitete

A lejohet të falet namazi me rroba që përmbajnë imazhe?

Pyetja:A lejohet të falët namazi me rroba që përmbajnë imazhe?Përgjigja:Nuk i lejohet myslimanit të falët me rroba që kanë imazhe të krijesave me shpirt, siç është njeriu, kafshët dhe shpezët, e të tjera të ngjashme.

Nëse falët namazi i tij është i plotë, mirëpo, ai që ka dituri sheriatike për këtë çështje ka mëkat.(Lexhnetud-Daimeh 5/142)

Përktheu: B. Gj.