Lajme

A lejohet vendosja e diçkaje në trup apo diku tjetër me qëllim shërimi apo mbrojtje nga të këqijat?

A lejohet vendosja e diçkaje në trup apo diku tjetër me qëllim shërimi apo mbrojtje nga të këqijat?

A lejohet vendosja e diçkaje në trup apo diku tjetër me qëllim shërimi apo mbrojtje nga të këqijat?Vendosja e diçkaje (Hajmali, Nuska, etj) nuk lejohet.

Allahu thotë: “Nëse Allahu të g’odet me ndonjë të keqe, s’ka kush që ta largojë atë veç Tij.” (En’am: 17).Muhamedi alejhi selam thotë: “Kush vë hajmali (nuska) ka bërë sh\irk.” (Transmeton Ahmedi. Hadithi është sahih.).

Allahu na ruajt nga bestitnit