Hadithe Islame

Agjëroni 6 ditë në këtë muaj dhe do llogariten sikurse ke agjëru gjithë vitin!

Agjëroni 6 ditë në këtë muaj dhe do llogariten sikurse ke agjëru gjithë vitin!Profeti Muhamed a.s. ka thënë: “Ai që e agjëron Ramazanin dhe agjëron gjashtë ditë të tjera nga muaji Sheval, është sikur të ketë agjëruar gjithë vitin”.Si ka mundësi agjërimi i këtyre ditëve të konsiderohet si agjërim i një viti të plotë?Këtë e sqaron edhe transmetimi i Ibën Maxhes në të cilin përmendet: “Kush e agjëron ramazanin dhe pas bajramit i shton edhe gjashtë ditë konsiderohet si agjërim i tërë vitit, sepse kush vepron një punë të mirë do të shpërblehet dhjetëfish për të”.

Pra 30 × 10 = 300 nga Ramazani dhe 6 × 10 = 60 nga Sheval, ku në total të dyja bëjnë 360.