Islame

Allahu e do atë që i posedon këto dy cilësi..!

Allahu e do atë që i posedon këto dy cilësi: Devotshmërinë dhe moralin e mirë!Njerëzit e duan atë që e posedon këto dy cilësi: Bërja mirë dhe bujarinë!Fqinjët e duan atë që i posedon këto dy cilësi: Buzëqeshjen dhe sjelljen e mirë!Vëllezërit e duan atë që i posedon këto dy cilësi:Rikujtimin e të mirave të tyre dhe harrimin e dëmeve të tyre!Nxënësit e duan atë që i posedon këto dy cilësi: Sjellja e butë me ta dhe përpjekja për tua sqaruar më mirë!Mësuesi e do atë që e posedon këto dy cilësi: Kuptimi i shpejtë nga ta dhe respektimi i tyre!

Familja e do atë që i posedon këto dy cilësi: Butësinë dhe kuptimi i problemeve të tyre!Udhëheqësit e duan atë që i posedon këto dy cilësi:Nënshtrimi ndaj urdhrave të tyre dhe kryerja e punës me përsosmëri!Allahu dhe të gjithë njerëzit e duan atë që i posedon këto dy cilësi: Bamirësinë dhe mos dëmtimi i tjerëve!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU