Islame Tregime Video

Bëri mbi 3000km për ta takuar Profetin ﷺ – Ngjarje madhështore

Si të mos përkulet kur Allahu e begatoi me këtë fe, e cila ndalon adhurimin e putave, ia përkujton se femra dhe mashkulli janë të njëjtë, njeriu nuk vlerësohet në bazë të pasurisë por në bazë të moralit, e kështu me radhë.

Retrospektiva jonë sot, për të marrë mësim nga e kaluara, dhe rekomandimi ynë për të ardhmen, për ta shfrytëzuar maksimalisht në interes të njerëzimit, quhet: Hixhret.

Bëri mbi 3000km për ta takuar Profetin ﷺ – Ngjarje madhështore – SELMAN EL FARISI (رضي الله عنه)