Islame Keshilla

Besimi në Allahun dhe në melekë përfshin nga katër çështje:

Besimi në Allahun dhe në melekë përfshin nga katër çështje: Besimi në Allahun përfshin katër çështje: Besimi në ekzistimin e Allahut.

Besimi se Ai është Zoti dhe Sunduesi. Besimi se vetëm Ai meriton adhurimin. Besimi në emrat dhe cilësitë e Tij.

-Besimi në melekë përfshin katër çështje: Besimi në ekzistimin e melekëve. Besimi në melekët që i njohim me emra, sikurse Xhibrili, dhe besimi në mënyrë të përgjithshme në melekët që nuk ua dimë emrat. Besimi në cilësitë e tyre që i dimë. Besimi në veprat e tyre që i dimë, të cilat i bëjnë me urdhrin e Allahut.

About the author

ligjeruesi

Add Comment

Click here to post a comment