Islame

Cfar vlere ka falja e dy rekateve sunet te Sabahut !

Vlera e madhe e dy rekateve të Sabahut

Uthejmini, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

“Dunjaja është më e pavlerë tek Allahu se krahu i mushkonjës. Për këtë arsye, kur njeriu fal dy rekate (sunet) të sabahut, kjo është më e mirë për të sesa e gjitha dunjaja dhe çfarë gjendet në të; e gjithë dunjaja që kur është krijuar e deri sa të mbarojë, këto dy rekate janë më të mira se dunjaja! Sa kohë marrin dy rekate? 5 minuta me gjithë abdesin. Këto 5 minuta janë të barabarta me dunjanë që kur është krijuar e deri sa të përfundojë. Pra, kjo dunja nuk vlen gjë tek Allahu.”