Islame Kuriozitete Tregime

Çfarë i kishte shkruar Profeti Muhamed (sal-Allahu alejhi ve selem) udhëheqesit të Egjiptit në atë kohë ?

Çfarë i kishte shkruar Profeti Muhamed (sal-l All-ahu alejhi we selem) udhëheqesit të Egj-iptit në atë kohë ? Në vitin e 6 Hixhri, Profeti Muhamed sal-lAllahu alejhi we selem i dërgoi letër Al Muqawqis i cili ishte udhëheqësi i Egj-iptit.

Përmbajtja e letrës ishte të pranonte Is’lamin. Atij i ishte shkruar se nëse konv-ertohesh në Is’lam dhe beson në All-ahun, do të fitosh shumë begati. Shpërblimi tij do të dyfishohej nga All-ahu i Madhëruar. Mos na harroni ne lutjet e juaja Allahu ju ruajt dhe ju dhaashte shendet.