Islame

Cili Profet ka qenë më i zgjedhuri ndër Pejgamberët…?

Cili Profet ka qenë ka qenë më i zgjedhuri ndër Pejgamberët…?• Muhammedi alejhi selam ka qenë më i zgjedhuri ndër pejgamberët.Të dërguarit në Islam janë njerëz të rëndomtë të graduar me gradën e të dëgruarit të Zotit. Të gjith të dërguarit janë të nxjerrur nga populli në të cilin janë dërguar, pra të dëgruarit janë njerëz nga mesi i shoqërisë tek e cila janë dërguar, përveç Muhammedit (paqa qoft mbi të) është i dërguari i të gjithë njerëzimit.

Të dërguarit nuk jan profecistë (profet) sepse ata në asnjë moment nuk gjykojnë, nuk veprojnë e as nuk flasin nga hamendja e tyre, por nga frymëzimi i Zotit dhe shpallin atë që ka urdhëruar Zoti.Karakteristik e të gjith të dëguarve është se ata janë nxjerrur nga mesi i njerëzve, kan pasur mrekullitë veçuese të tyre (të mundësuara nga Zoti) si dhe kan pasur cilësi dalluese fizike.