Islame

Duhet ta dini, Kur përfundon koha e (namazit të) jacisë?

Duhet ta dini,Kur përfundon koha e (namazit të) jacisë?Pyetësi: Deri kur është koha e jacisë?

Shejkh Albani: Deri në mes të natës, sepse kjo është theksuar qartë në Sahih Muslim, nga hadithi i Abdullah ibn Amr ibn el-As, i cili ka thënë: “I dërguari i Allahut a.s ka thënë: “..dhe koha e jacisë është derisa të kalojë gjysma e natës.”