Hadithe Islame

Fjalët më të dashura tek Allahu janë katër:

Bazuar në fjalën e të Dërguarit, sal-lAllahu alejhi ue selem: “Fjala më e dashur tek Allahu është:Thënia Subhanallahi ue bihamdihi:Bazuar në fjalën e të Dërguarit, sal-lAllahu alejhi ue selem: “Fjala më e dashur tek Allahu është: Subhanallahi ue bihamdihi – I Lartësuar qoftë Allahu dhe Atij i përket falënderimi.” (Shënon Muslimi)

11) Thënia Subhanallah, Elhamdulilah, La ilahe il-lAllah dhe Allahu Ekber:Bazuar në fjalën e të Dërguarit, sal-lAllahu alejhi ue selem: “Fjalët më të dashura tek Allahu janë katër: Subhanallah, Elhamdulilah, La ilahe il-lAllah dhe Allahu Ekber.” (Shënon Muslimi)