Islame

SubhanAllah Xhi’ndi që donte të ndalonte Profetin alejhi selam kur po falte namaz por…!

Xhindi që donte të ndalonte Profetin alejhi selam kur po falte namaz.Ebu Hurejra -radijAllahu anhu, tregon se Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka rrë’fyer:

“Mbrëmë një lfrit (xhi’nd rebel) nga xhi’ndët më erdhi dhe donte të më ndërpriste namazin, por Allahu ma bëri të mundur që ta mposhtë atë, saqë desha ta lidh pas ndonjë shtylle të xhamisë që ju të mund ta shihnit atë të gjithë në mëngjes, por kujtova duanë e vëllait ti

(Pejgamberit) Sulejman:
“Zoti im! Më fal mua dhe më dhuro mua mbretërinë të atillë që të mos e ketë asnjë pas meje.”

(Kuran, 38:35).Buhariu