Islame Keshilla Tregime

I Dërguari i Allahut s.a.v.s. i vizitonte varrezat dhe u jepte selam dhe lutej për ta duke thënë:

I Dërguari i Allahut sal Allahu alejhi we selem i vizitonte varrezat dhe u jepte selam dhe lutej për ta duke thënë:

“Esselamu alejkum ehleddijari minel mu’minine vel muslimine ve in’na inshaAllahu bikum lahikun. Es’elull-llahe lena ve lekum elafijeh.”

(Shpëtimi qoftë mbi ju banorë të varrezave besimtarë dhe muslimanë, edhe ne, në dashtë Allahu, do t’ju bashkangjitemi. E lus Allahun që të na shpëtojë ne dhe ju.) (Vllezer dhe motra, mos na harroni ne lutjet e juaja edhe neve qe sado pak ju rifreskojm me keshilla te dobishme)