Hadithe Islame

I Dërguari, sal-lAllahu alejhi ue selem ka : thënë“Njeriu më i dashur tek Allahu është :

I Dërguari, sal-lAllahu alejhi ue selem ka : thënë“Njeriu më i dashur tek Allahu është :T’u bësh dobi njerëzve, t’i gëzosh muslimanët, t’ua zbusësh dhembjet, t’ia paguash borxhin borxhliut dhe ta ushqesh të uriturin:Bazuar në fjalën e të Dërguarit, sal-lAllahu alejhi ue selem:

“Njeriu më i dashur tek Allahu është ai që është më i dobishëm, ndërsa vepra më e dashur tek Allahu i Madhërishëm është ta gëzosh muslimanin, t’ia zbusësh dhembjen, t’ia paguash borxhin, t’ia largosh urinë.