Islame

Ja për vd’ekjen e cilit Sahabi u dridh Froni (Arshi) i Allahut !

Solar System. Artwork of Earth's solar system, showing the planets and other objects that orbit the Sun (upper right). The separations of the orbits are not shown to scale. Most of the mass of the solar system is found in the Sun. The planets, from inner to outer, are: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Also shown here (beyond Neptune) is Pluto, a former planet now considered a large dwarf planet in the Kuiper Belt. The asteroid belt is shown between Mars and Jupiter. At upper left is a meteor shower, shown as it would appear from the Earth's surface as the meteors impact the atmosphere.

Ajshja r.a ka thënë se Profeti (sal Allahu alejhi ue selem), Ebu Bekri dhe Umeri ishin tek Sad bin Muadhi kur ai ishte në shtratin e vd’ekjes. Unë mund të dëgjoja se si Ebu Bekri dhe Umeri qanin. Profetit (sal Allahu alejhi ue selem) asnjëherë nuk i rrjedhën lot në sytë për diçka. Kur atë e kaplonte mërzia, ai e kapte mjekrën e tij. Ahmed 6/141 – Hasen sipas Shejkh Abdul-Kadr Arnautit

Aishja: Nuk kishte asnjë person pas Profetit (sal Allahu alejhi ue selem), Ebu Bekrit dhe Umerit që i bëri myslimanët të mërziten për të ashtu si Sad bin Muadhi. Burimi: es-Sijer 1/296

About the author

ligjeruesi

Add Comment

Click here to post a comment