Nga: Mjekësia

Hantavirusi i përshkruan disa lloje virusesh. E ka marrë emrin nga një lumë ku ushtarët amerikanë mendohej se ishin infektuar për herë të parë me Hantavirus, gjatë…

Hixhameja dhe vlerat e saj Profeti (s.a.v.s) ka thënë: “Natën e Israsë nuk kalova pranë ndonjë prej banorëve të qiellit veçse më ka urdhëruan për të…