Islame

Katër gjëra Allahu i ka kriju me duart e Tij, cilat janë ato ?

Omer Bajrami është një hoxhë i shquar shqiptar, i lindur në vitin 1985 në Saraj të Shkupit.
Mësimet fillestare (leximin e Kur’anit) i mori para prindit të tij,

Dr. Zekerija Bajrami, ndërsa në vitin 1995 filloi hifzin e Kur’anit para hoxhës së tij Mahmud Asllani, të cilin e përfundoi brenda njëzet muajve, gjegjësisht në vitin 1997.

Më pas, në vitin 1999 ai u regjistrua në medresenë e mesme “Alaudin” në Prishtinë, të cilën e përfundoi me sukses në vitin 2003.Pas kryerjes së medresesë, mësimet e mëtutjeshme i vazhdoi në Kajro – Egjipt. Derisa në shtator të vitit 2009, përfundoi studimet e tij dhe diplomoi në drejtimin e përgjithshëm të mësimeve Islame.
Katër gjëra Allahu i ka kriju me duart e Tij | Hoxhë Sadullah Bajrami