Lajme

Kjo çfarë po u bëhet Mus’limanëve në Xha’minë Ak’sa është e pa pranueshme (Foto)

Pol-icia izra’elite sul’mon besimtarët pal’estinezë brenda xha’misë Al-Aksa, qindra të pla’gosur

Mbi 180 besi’mtarë pa’lestinezë janë pla’gosur dhe 88 prej tyre janë hospitalizuar në sul’met e poli-cisë izr’aelite në Xha’minë Al-Ak’sa në Qytetin e Vjetër të Jeruzalemit Lindor të okupuar, ndërsa tens’ionet disa-javore midis Izraelit dhe Palestinezëve mbi Jeru’zalemin u rritën përsëri.

Më parë gjatë ditës dje, dhjetëra mijëra namazlinj pal’estinezë u mblodhën në xh’ami të premten e fundit të Ramazanit dhe shumë qëndruan për të prot’estuar në mbështetje të Pal’estinezëve që përballen me dëbimin nga shtëpitë e tyre në tokën e okupuar nga Iz’raeli të pretenduar nga kolonët hebrenj, raporton aljaze’era.

Gjatë javës së kaluar, banorët e Sheik’h Jarrah, si dhe aktivistë pale’stinezë dhe të solidaritetit ndërkombëtar, kanë marrë pjesë në vigjilencat e natës për të mbështetur familjet pal’estineze nën kër’cënimin e zhvendosjes së detyruar.

Muslimanët e sul’muar pa’lestinezë ndanë video nga brenda xha’misë Al-Aksa ku shihen forcat e poli’cisë izr’aelite që qëll’onin mbi ata.

Adhuruesit ikën ndërsa t’ymi mbushte Xha’minë, gjersa dhjetëra pa’lestinezë janë arre’stuar.