Islame Kuriozitete Video

Kjo eshte koha kur pranohen lutjet! Kur zbret Allahu cdo nate në qiellin e dunjasë..? (VIDEO)

Ajo është koha në të cilën pranohen lutjet dhe përmbushen nevojat e kësaj jete e të jetës tjetër, për atë që i lutet dhe i kërkon Allahut.
Muslimi transmeton në Sahihun e tij nga Xhabir ibn Abdilahi, se i Dërguari i Allahut alejhiselam ka thënë: “Nata ka një orë në të cilën Allahu i dhuron një muslimani, që është duke u lutur në të, çdo të mirë të kësaj jete e të jetës tjetër që ai kërkon prej Tij. Kjo ndodh për çdo natë.”