Hadithe Islame Kuriozitete

Ku dallon namazi i vitrit nga namazi i natës ?

Ku dallon namazi i vitrit nga namazi i natës?

Pyetje: A ka ndonjë dallim mes namazit të vitrit dhe namazit të natës (Salatul Lejl)?

”Shejkh Bin Baz:“Namazi i Vitrit është pjesë e namazit të natës, është një sunnet.Po ashtu është namazi i fundit i natës.Është një rekat, me të cilën e përmbyll namazin e natës në fund të natës, në mesin e natës, ose në fillim të natës, pas namazit të Jacisë.Ti falesh aq sa mundesh, pastaj e përmbyll me një rekat (të Vitrit).”

Marrë nga: Fetava Ibën Baz