Islame Keshilla

Kujtdo që i del gjumi natën dhe i lutet Allahut me këtë lutje – lutja do ti pranohet..!

“Kujtdo që i del gjumi natën dhe thotë:

Pataj thotë: “O Zot! Më fal mua!” ose lutet, do t’i pranohet atij. A nëse merr ab’dest dhe falet do t’i pranohet edhe kjo.”

Transmetoi Buh’ariu

“Kujtdo që i del gjumi natën dhe thotë:

Pataj thotë: “O Zot! Më fal mua!” ose lutet, do t’i pranohet atij. A nëse merr ab’dest dhe falet do t’i pranohet edhe kjo.”
Pataj thotë: “O Zot! Më fal mua!” ose lutet, do t’i pranohet atij. A nëse merr ab’dest dhe falet do t’i pranohet edhe kjo.”
Transmetoi Buh’ariu