Islame Mjekësia

Kur i dhurohet pamja, ndëgjimi, shikimi dhe gjinia e fëmiut nga Allahu (xh.sh)

Kur Allahu ja dhuron pamjen,ndëgjimin,shikimin,dhe gjinine femijes ? Thotë Muhammedi-paqa dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të-:Kur t’i kalon farës(spermës në mitër)dyzet e dy netë,Allahu dërgon një melek që t’ja dhuroi pamjen dhe t’ja krijoi ndëgjimin,shikimin,lëkurën,mishin dhe eshtrat e tij.Pastaj Meleku pyet:O Zoti im! a djalë,apo vajzë? Pasi Allahu ia cakton gjininë si dëshiron dhe meleku e realizon atë,meleku pyet:O Zoti im!Egjeli itij(sa do të jetë)?Allahu cakton sa dëshiron prap,dhe meleku atë e realizon.

Meleku pyet:O Zoti im! Rizku-furnizimi tij(sa do të jetë)?pasi që Allahu gjykon si të dëshiroi,dhe meleku e realizon gjykimin e Tij,në fund meleku del me një libër-fletushkë në dorën e tij që nuk shtohet më në të asgjë(për atë që do të lind)dhe nuk pakësohet asgjë”.( Mos na harroni ne lutjete e juaja Allahu ju dhashte miresite e Tij te pa numerta).