Islame

Kush e bën këtë gjë, nuk e pengon asgjë atë të hyjë në Xhenet!

Kush e bën këtë gjë,nuk e pengon asgjë atë të hyjë në Xhenet!

Profeti, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, ka thënë:

“Kush e lexon Ajetul Kursinë pas çdo namazi farz, nuk e pengon asgjë që të hyjë në Xhennet, përveç vde’kjes.”

Lusim Zotin e Gjithesise qe te jemi nga ata qe kurr nuk e harrojm kete Ajete Madheshtor ta perserisim cdo here pas namazi deri qe Allahu te na bon nga banoret e Xhennetit Allahume amin. Lusim Zotin e Gjithesise qe te jemi nga ata qe kurr nuk e harrojm kete Ajete Madheshtor ta perserisim cdo here pas namazi deri qe Allahu te na bon nga banoret e Xhennetit Allahume amin.