Mjekësia

Kush perkujdeset per njerezit do te perkujdeset Allahu per te

Kush perkujdeset per njerezit do te perkujdeset Allahu per te;

E kush i meshiron ata, Ai do ta meshiroje;

E kush tregohet bamires me ta, Ai do ti jape miresi;

E kush tregohet bujare me ta, Ai do te jete bujare me te;

E kush u sjell dobi atyre, Ai do t’i sjelle dobi;

E kush ua mbulon te metat, Ai do t’a mbuloje;

E kush e nderpret miresine ndaj tyre, Ai do t’ia nderprese miresine e tij.

Kushdo qe sillet me ndonje forme me njerezit, Allahu do te sillet me te ne ate lloj forme, ne Dynja dhe ne Ahiret.
Allahu do te jete me robin ashtu siç eshte robi me krijesat e Tij.

Ibn Kajimi (Allahu e meshirofte)

Zejdi Bardhoshi