Hadithe Islame Keshilla

Kushë e bën këtë gjë, nuk e pengon asgjë atë të hyjë në Xhenet..! (HADITH)

Kushë e bën këtë gjë njeriu,nuk e pengon asgjë atë të hyjë në Xhenet!

Profeti, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, ka thënë:

“Kush e lexon Ajetul Kursinë pas çdo namazi farz, nuk e pengon asgjë që të hyjë në Xhenet, përveç vde’kjes.”

Lusim Zotin e Gjithesise qe te jemi nga ata qe kurr nuk e harrojm kete Ajete Madheshtor ta perserisim cdo here pas namazi deri qe Allahu te na bon nga banoret e Xhennetit Allahume amin.