Islame Keshilla

Luteni Allahun të ju mbrojë nga mësyshi sa herë që merrni pjesë në ndonjë tubim apo ku jeni në qendër të vëmendjes

Luteni Allahun të ju mbrojë nga mësyshi sa herë që merrni pjesë në ndonjë tubim apo ku jeni në qendër të vëmendjes.

Andaj luteni Allahun të ju mbrojë nga mësyshi sa herë që merrni pjesë në ndonjë tubim apo ku jeni në qendër të vëmendjes. Lutja e transmetuar për mbrojtje nga mësyshi është kjo:

“Eudhu bi kelimatil-lahi et-taammeh min kul-li shejtanin we haammeh we min kul-li ajnin laammeh.” (Kërkoj mbrojtje me fjalët e Allahut të plota, nga secili shejtan, nga secila sëmu;ndje dhe nga secili sy i keq