Islame

Muhammedi sal-lAllahu alejhi ue selem ka thënë “Robërit më të dashur tek Allahu janë :

Muhammedi sal-lAllahu alejhi ue selem ka thënë “Robërit më të dashur tek Allahu janë :Karakteri i mirë:Bazuar në fjalën e të Dërguarit, sal-lAllahu alejhi ue selem: “Robërit më të dashur tek Allahu janë ata që kanë karakter më të mirë.” (Albani e konsideron hasen)

Profeti Muhamed u lind me 571 në Mekë të Arabisë. Familja Hashimite së cilës i përkiste, ishte një degë e fisit fisnik e të fuqishëm Kurejsh. Babai i tij Abdullahu ishte një tregtar dhe vd’iq përpara se ai të lindte.

Nëna Emine jetoi derisa ai u bë gjashtë vjeç. Muhamedi jetim u mor nën mbikëqyrje së pari nga gjyshi Abdumuttalib për dy vjet dhe më vonë nga xhaxhai Ebu Talibi sipas amanetit të gjyshit.