Islame

Ne diten e Xhuma eshte nje moment qe çdo lutje eshte e pranuar tek Allahu, qfar mendojne dijetaret?

Musl’imani duhet të jetë i vëmendshëm që të bëjë dua gjatë kohërave të begatshme, siç janë Duaja në ditën e Arafatit, duaja ne muajin e Ramazanit, duaja ne Ditën e Xh’uma siq na ka porositur Muhamedi a.s se ne diten e Xh’uma eshte nje moment qe qdo lutje eshte e pranuar tek Allahu, per kete kohe dijetaret kan dhene disa mendime se kur mund te jete kjo kohe, mendimi me i sakte eshte se kjo kohe pra mund te jet mes ezanit dhe ika’metit.