Islame

Nëse gjatë namazit dikujt i rrjedhin hundët gjak, a prishet namazi ?

Nëse gjatë namazit dikujt i rrjedhin hundët gj’ak, si është dispozita? Dhe a bëhen pis rrobat nga ky gjak? Përgjigje: “Dalja e gjakut nga hunda nuk e prish abdesin, pa marrë parasysh a del shumë apo pak. Po ashtu edhe gjithçka që del nga trupi përveç nga dy vrimat, nuk e prish abdesin, sikurse vjellja apo ajo që del nga plagët e ndryshme. Sepse nuk ka argument që ajo që del nga trupi, përveç nga dy vrimat, e prish abdesin.

Mirëpo, nëse nuk të lë të qetë gjatë namazit dhe nuk mundesh të falesh me përqëndrim, atëherë nuk prish punë nëse del prej namazit.Po ashtu nëse ke frik se do ta bësh pis xhaminë –nëse je në xhami-, atëherë e ke detyrim që të dalësh që të mos bëhet pis xhamia me atë gj’ak.Ndërsa gja’ku, i cili bie në rroba dhe është pak, nuk i bën pis ato.“Kushtet e fesë” Shejh Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!)