Hadithe Islame Keshilla

Një fjalë që të çon në Xhennet !

Ka thene pejgamberi alejhi selam:

“Kush vd’es duke dëshmuar “La ilahe il-lAllah”

(nuk meriton të adhurohet askush përveq Allahut) me sinqeritet nga zemra e tij, Allahu ia ndalon zjarrit dj’egjen e trupit te tij.

Në një transmetim tjetër: …do të hyjë në xhennet.

{ “Silsiletil Essahihah” [nr.3355], dhe hadithi eshte i vertete }