Hadithe Islame Kuriozitete

Një nga shenjat e Kia’metit..!

Një nga shenjat e Kia’metit..!

Pyetje: A mund te konsiderohet vde’kja e befasishme prej shenjave te Kiametit? A ka dicka qe te mbron prej saj? A eshte e mjaftueshme vetem te kerkosh qe Allahu te te ruaj (prej saj)?

Pergjigje: Eshte transmetuar ne disa hadithe, cfare tregon se vd’ekjet e baefasishme do te shtohen para ardhjes se Kiametit. Kjo lloj vde’kje konsiderohet marrje zemerimi ndaj njeriut te keq dhe rehati e qetesi per besimtarin.

Ndodh qe edhe besimtari te vd’ese befasi me ndonje infa’rkt apo dicka tjeter dhe kjo per te eshte rehati dhe miresi prej Zotit te Madheruar.Kjo per arsyen se ai eshte pergatitur, eshte udhezuar, eshte bere gati, duke u perpjekur ne te mira dhe i vjen vde’kja befas, nderkohe qe eshte ne gjendje te mire dhe vd’es me pune te mira. Ne kete menyre qetesohet nga veshtiresite, lodhjet dhe mundimet e vde’kjes. Ndersa per njeriun e keq, nese i ndodh, konsiderohet marrje zemerimi ndaj tij, sepse vd’es befas ne gjendjen me te keqe. Lusim Allahun te na ruaje, vetem tek Ai kerkojme strehim.

Shejh Abdul Aziz bin Baz (Allahu e meshirofte).

About the author

ligjeruesi

Add Comment

Click here to post a comment