Islame

Per kend e ka ruajtur lutjen Profeti (alejhi selam) ne Diten e Kij’ametit ?

Allahu i ka dhënë një lutje çdo Profeti dhe të dërguari, duke e garantuar se do t’ia pranojë atë.Të gjithë Profetët e kanë përdorur këtë lutje për veten e tyre, në këtë botë, me përjashtimin tim.

Unë e kam ruajtur atë dhe nuk do ta përdor në këtë botë. E kam ruajtur për umetin tim dhe do ta përdor për ta në Ditën e Kij’ametit. Lutja ime do të jetë: O Allah, fale të gjithë umetin tim!”.(Muhamedi salAllahu alejhi we selem)

Profeti e ruajti këtë dua për ne, ndërsa mund ta kishte përdorur për veten e tij. Ai vendosi të sakrifikojë për umetin e tij. Kjo tregon dashurinë e pamatë që ai kishte për ne.Allahume sali ve selim ala nebijna Muhamed.