Islame

Peticion për dhomë të lutjeve dhe faljes në “Albi Mall”

Është bërë një kërkesë ndaj qendrës tregtare Albi Mall, për një dhomë të lutjeve/faljes.

Në kërkesën e peticionit thuhet se ata që praktikojnë ritet e tyre fetare kanë nevojë për një vend që t’i kryejnë ato.

Po ashtu në këtë kërkesë është cekur se në shumë qendra të ndryshme tregtare të botës posedojnë një dhomë të tillë.

Peticioni nëshkruhet KETU