Islame Video

Plaka e shkretetires! Historia qe perlot zemrat e muslimaneve!

Profeti Muhamed u lind të hënën me 20 Prill 571 në Mekë të Arabisë.

Familja Hashimite së cilës i përkiste, ishte një degë e fisit fisnik e të fuqishëm Kurejsh. Babai i tij Abdullahu ishte një tregtar dhe vdiq përpara se ai të lindte. Nëna Emine jetoi derisa ai u bë gjashtë vjeç. Muhamedi jetim u mor nën mbikëqyrje së pari nga gjyshi Abdumuttalib për dy vjet dhe më vonë nga xhaxhai Ebu Talibi sipas amanetit të gjyshit.
Plaka e shkretetires! Historia qe perlot zemrat e muslimaneve!