Hadithe Islame

Profeti ﷺ ka thënë: ‘’Sa herë që disa njerëz mblidhen në një shtëpi nga shtëpitë e Allahut…!

Profeti ﷺ ka thënë: ‘’Sa herë që disa njerëz mblidhen në një shtëpi nga shtëpitë e Allahut (Xhami) dhe lexojnë e mësojnë Librin e Allahut (Kuranin), zbret tek ata qetësi, i kaplon mëshira, i mbeshtjellin melekët me krahët e tyre, i përmend Allahu tek më të nderuarit (melekët e lartë).’’ Muslimi