Hadithe Islame

Profeti sal-lAllahu alejhi ue selem ka thënë vendet më të urryera tek Allahu janë :

Profeti sal-lAllahu alejhi ue selem ka thënë vendet më të urryera tek Allahu janë :Bazuar në fjalën e të Dërguarit, sal-lAllahu alejhi ue selem: “Vendet më të dashura tek Allahu janë xhamitë, kurse vendet më të urryera tek Allahu janë tregjet.” (Shënon Muslimi)

Profeti Muhamed u lind me 571 në Mekë të Arabisë. Familja Hashimite së cilës i përkiste, ishte një degë e fisit fisnik e të fuqishëm Kurejsh.