Islame

Profeti sal-lAllahu alejhi ue selem ka thënë vendet më të urr’yera tek Allahu janë

Profeti sal-lAllahu alejhi ue selem ka thënë vendet më të urr’yera tek Allahu janë :Bazuar në fjalën e të Dërguarit, sal-lAllahu alejhi ue selem:

“Vendet më të dashura tek Allahu janë xhamitë, kurse vendet më të urr’yera tek Allahu janë tregjet.” (Shënon Muslimi)Bazuar në fjalën e të Dërguarit, sal-lAllahu alejhi ue selem: “Vendet më të dashura tek Allahu janë xhamitë, kurse vendet më të urryera tek Allahu janë tregjet.”

(Shënon Muslimi)Profeti Muhamed u lind me 571 në Mekë të Arabisë. Familja Hashimite së cilës i përkiste, ishte një degë e fisit fisnik e të fuqishëm Kurejsh.(Mos na harroni ne lutjet e juaja Allahu ju dhashte nuresit e Tij AMIN)