Islame Keshilla

Pse duhet thënë “Bismilah” para se te hedhësh ujin e nxehtë…!?

Pse duhet thënë “Bismilah” para se te hedhësh ujin e nxehtë…!?Thuaj “Bismilah” para se te hedhësh ujin e nxehtë…Shejh AbdulAziz Sed’han ka thënë:

“Kam qenë prezent në një ndenje ku po i lexohej Kuran një të së’muri me xhind. Ai që po lexonte i tha xhindit që ndodhej në trupin e këtij njeriu:

“Pse ke hyrë në trupin e tij?”Xhindi i tha: “Ka derdhur ujë të nxehtë mbi njërin prej fëmijve të mi dhe e ka mbytur.”Ai i tha: “Porse ky nuk e dinte se në atë vend ndodhej fëmija yt!”Xhindi i tha: “Pse nuk e përmendi Allahun në mënyrë që të largohej ai?”[Marrë nga shpjegimi i librit: “Thirrja në rrugën e Allahut dhe morali i thirrësit”]