Islame

Sa vjeçarë do të jenë banorët e Xhennetit ?

Sa vjeçarë do të hyjnë në Xhennet banorët e tijë ..?

Po ashtu sytë e banorëve të xhenetit do të jenë të lyer. Transmetohet nga Muadh bin Xhebel radijAllahu anhu se i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë:

“Banorët e xhenetit do të hyjnë në xhenet të zhveshur, pa mjekra dhe me syte si te lyer (me kohl). Mosha e tyre do të jetë 30 apo 33 vjeç.”
Et Tirmidhij 2545. Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!) e ka konsideruar hasen.

Shkëputur nga “Sunetet e harruara” pj. 2