Islame Tregime Video

Si te fitoni 1000 sevape ne dite dhe te fshini 1000 gjynahe

Besimtari i sinqertë e fillon ditën me lutje, po ashtu aktivitetin e tij e mbaron po me lutje.

Kur zgjohet herët në mëngjes, nëse do që të ndjekë synetin e Muhamedit a.s., ai duhet t’i shqiptojë fjalët: Falënderimi i takon Allahut, i Cili na ngjalli pasi ishim të vdekur, dhe tek ai është tubimi(1)

Duhet ta kemi të ditur se motoja e myslimanit është puna, angazhimi dhe përpjekja për arritjen e suksesit, por, krahas kësaj, feja islame na mëson se kërkimi i ndihmës nga Zoti xh.sh. duhet të jetë gjithherë i shoqëruar me elementet e lartpërmendura. Sa herë që i drejtohemi Krijuesit Fuqiplotë dhe kërkojmë ndihmë, Ai pa dyshim që do të na përgjigjet.

Si te fitoni 1000 sevape ne dite dhe te fshini 1000 gjynahe