Islame Keshilla

Si të lutemi dhe të na pranohet Duaja ?

Ka thene Abdullah ibn Mes’udi: “Nese ndonjeri nga ju deshiron te kerkoje (dicka nga Allahu) le ta filloje me lavderimin e Allahut ashtu sic Ai meriton, pastaj le te dergoje salavate mbi Profetin – lavderimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi te, pas kesaj le te kerkoje (te beje dua); sepse keshtu ka me shume mundesi t’i pranohet”

Thote shejkh Albani – Allahu e meshirofte: ‘Kjo eshte fjale e sahabiut, por ka gjykimin sikur eshte fjale e Profetit alejhis selam’‘Vargu i haditheve te sakta’ me renditjen e Shej’h Mesh’hur Hasenit – Allahu e ruajte.

Hadithi: 222. Dmth duaja sipas sunetit niset me ‘elhamdulilah’ dhe duke permendur emrat e bukur te Allahut, sidomos ato qe i pershtaten nevojes se robit.Sepse Allahu thote ne Kur’an per Veten e Tij te Lartesuar:“Dhe Atij i perkasin emrat e bukur prandaj luteni me to”Themi psh: O i Gjithmeshirshem (Rrahman, Rrahim) me meshiro! O i Plotfuqishem me ndihmo!Etj.

Pastaj themi ‘Allahumme sal-li ala Muhammed…’ dhe duane.