Hadithe Islame Keshilla Kuriozitete

Si të marrësh shpërblimin sikur je falur gjithë natën, duke qenë në krevatin tënd?

Si të marrësh shpërblimin sikur je falur gjithë natën, duke qenë në krevatin tënd?

Prej khalifit të tretë të besimtarëve, Uthman i biri Affanit -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- i cili ka thënë:

“Kam dëgjuar të dërguarin e Allahut -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij- të thotë:

“Kush fal Jacinë me xhemat është njësoj sikur të jetë fal gjysmën e natës dhe kush fal Sabahun me xhemat është njësoj sikur të jetë fal gjithë natën”.